MENUMENUMENU

POLMUZ (sxf, drum, cb, polivoks)


05.03.2017 #band #elektrofolk

Michał Fetler – sxf,
Ksawery Wójciński – cb,
Rafał Igiel – drums,
Rafał Zapała – synth

The group was established by saxophonist Michał Fetler (Jazzband Młynarski Masecki, Tsigunz Fanfara Avantura) as part of his residency at the ZAMEK Culture Centre in Poznań.

Polmuz comes forwards with authorial, radical interpretation of Greater Polish folk music from the area of Poznań, Pleszew, Śrem, Gryżyna, Jurkowo and other localities in the region. The entire project set out from archival recordings made on shellac records in the field in the 1920s and 1930s, which provided the source material for the freely improvised, open-ended compositions.

Musicians representing different sensibilities and different musical genres were invited to the project – modern jazz, ethno, folk, contemporary classical and experimental music, raw electronics, improvised music as well as noise and hardcore. Polmuz brutal interpretations of folk music refer to the ways of practicing music from a hundred years ago – collective, original improvisation, with a large dose of ritual trance and disturbing narrations built on folk motifs from Greater Poland.

POLMUZ 1st Prize of the Polish Radio 2 New Tradition

/

Zespół został powołany przez saksofonistę Michała Fetlera (Jazzband Młynarski Masecki, Tsigunz Fanfara Avantura) w ramach rezydencji artystycznej w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

Polmuz realizuje autorskie, radykalne interpretacje muzyki ludowej Wielkopolski z okolic Poznania, Pleszewa, Śremu, Gryżyny, Jurkowa i in. Punktem wyjścia do powstania projektu były archiwalne nagrania, utrwalone na płytach szelakowych pochodzących z rejestracji terenowych z lat 20. i 30. XX wieku. Nagrania te potraktowane zostały jako materiał źródłowy, służący rozwijaniu swobodnie improwizowanych, otwartych kompozycji.

Do projektu zaproszeni zostali muzycy reprezentujący różną wrażliwość i odmienne nurty muzyczne – nowoczesny jazz, ethno, folk, współczesną muzykę poważną i eksperymentalną, surową elektronikę, muzykę improwizowaną oraz noise i hardcore. Polmuzowe brutalne interpretacje muzyki ludowej nawiązują do sposobu uprawiania muzyki sprzed stu lat – kolektywnej, pierwotnej improwizacji, z dużą dawką obrzędowego transu oraz niepokojącą narracją, budowaną na wielkopolskich motywach ludowych.

POLMUZ 1. Nagroda Polskiego Radia „Nowa Tradycja”


Concerts / Koncerty:

18/03/2021 – Ethniesy, Bydgoszcz

16/08/2020 – Kulturhauz, Toruń

15/08/2020 – Lato w Pograniczu, Borderland – Pogranicze, Sejny

13/08/2020 –  Lado w Mieście, Plac Zabaw, Warszawa

22-26/07/2020 – Scena na Wilczaku, Malta Festival Poznań

? – Ethniesy, 8th Folk & Traditional Music Festival, Miejskie Centrum Kultury, Bydgoszcz

7/02/2020 – Alchemia, Kraków

6/02/2020 – FINA na ucho, FINA Wałbrzyska 3/5, Warszawa

25/01/2020 – Polmuz nieformalnie, Kołorking Muzyczny, Poznań

19/10/2019 – Cykl: Folkowo Bemowo, Bemowskie Centrum Kultury, Warszawa

12/09/2019 – Nová Cvernovka, Bratysława, SLO

11/09/2019 – Opus Club, Budapeszt, HUN

24/08/2019 – Solidarity of Arts Stocznia Gdańska, Gdańsk

3/08/2019 – Off Festival, Katowice

1/08/2019 – LDZ Alternatywa, Łódź

5/07/2019 – Das EBU Festival, Rudolstadt, GER

25/05/2019 – Enea Spring Break, Poznań

16/11/2018 – Muzyczne Studio Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej, Warszawa

12/05/2018 – CH25, Warszawa

10/05/2018 – Dragon, Poznań

5/03/2017 – CK Zamek, Poznań


POLMUZ „DRZEWIEJ” album 

POLMUZ (sxf, drum, cb, polivoks)
POLMUZ (sxf, drum, cb, polivoks)