MENUMENUMENU

CONCENTUS APPARATUS (cl, elx, trbn, vn, pn)


26.03.2017

commisioned by/ zamówione przez: Poznańska Wiosna Muzyczna 2017

for / dla Sepia Ensemble

Concentus apparatus (an actuator, a concert machine). This is the first of the cycle prototype work of interactive concert system. It is time to find good tool to transgress an intolerably linear form of a concert. The composition consists of 16 parts. These miniatures set the matrix described by two axes of entropy: harmonic axis and rhythmic axis. Diverse musical textures are composed at the junction of axes (typical for variety of musical genres). An audience is welcomed to choose an evolution’s direction with smartphone, tablet or laptop. perf. SEPIA ENSEMBLE, Poznan Musical Spring 2017

/

Concentus appparatus (aparat, maszyna koncertowa) to pierwszy z cyklu prototyp interaktywnego systemu koncertowego. Czas znaleźć narzędzia aby przekroczyć nieznośnie linearną formę koncertu. Utwór składa się z 16 części. Miniatury tworzą tabelę opisaną przez dwie osie entropii: oś harmoniczną i oś rytmiczną. Efektem jest różnorodność faktur dźwiękowych (charakterystycznych dla różnych gatunków muzycznych). Publiczność współdecyduje o ewolucji materiału muzycznego za pomocą smartfonu, tabletu lub laptopa.


Performances / Wykonania:

27/11/2019 – Festival LOOP 11 au Senghor, Bruxelles, Belgium, perf. Sepia Ensemble

1/04/2017 – 46 Poznańska Wiosna Muzyczna, Akademia Muzyczne im. Ignacego Paderewskiego, Poznań, perf. Sepia Ensemble