MENUMENUMENU

Cleaner (db, elx)

200-LECIE UNIVERSITÄT FÜR MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST, Hauptgebäude, Bauteil A/Joseph Haydn-Saal, Wiedeń
19.10.2017 #score_electronics_max/msp

CLEANER

commisioned by / zamówione przez: Poznańska Wiosna Muzyczna 2013

perf. Sepia Enemble

„… cleaning, dusting, sweeping, wiping what is on the surface, what is on first glance, scratching up from underneath, raking out from memory, from the past…”

Written for double bass player Mateusz Loska, who performed it first time on 10.04.2013.
I used percussion brush here for playing the instrument. I treat it mainly as an acoustic piece – the role of electronics is very sublte, hidden in the background reverb.

/

„… czyszczenie, odkurzanie, zamiatanie, wycieranie tego, co jest na powierzchni, co jest na pierwszy rzut oka, drapanie od dołu, wyciąganie z pamięci, z przeszłości …”

Napisany dla kontrabasisty Mateusza Loski, który wykonał go po raz pierwszy 10.04.2013 roku.
Użyłem tutaj pędzla perkusyjnego do gry na instrumencie. Traktuję go głównie jako utwór akustyczny – rola elektroniki jest bardzo subtelna, ukryta w pogłosie tła.


 

Cheap Jerseys Wholesale Jerseys Cheap Jerseys Wholesale Jerseys Cheap Jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale Jerseys Wholesale Football Jerseys Wholesale Jerseys Wholesale NFL Jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale NFL Jerseys Cheap NHL Jerseys Wholesale NHL Jerseys Cheap NBA Jerseys Wholesale NBA Jerseys Cheap MLB Jerseys Wholesale MLB Jerseys Cheap College Jerseys Cheap NCAA Jerseys Wholesale College Jerseys Wholesale NCAA Jerseys Cheap Soccer Jerseys Wholesale Soccer Jerseys Cheap Soccer Jerseys Wholesale Soccer Jerseys