MENUMENUMENU

BITA GODZINA _ Polskie Radio Dwójka

Bita Godzina, Dwójka Polskie Radio, Warszawa
02.02.2018 #radio interwiev

Rafał Zapała. Between acoustic music and electronic / Rafał Zapała. Między muzyką akustyczną a elektroniką

Intwerview by Ewa Szczecińska