www.sepiaensemble.com

 

Sepia Ensemble specializes in performing contemporary composed music. It was founded in 2012. Artistic management of the group is held by Artur Kroschel and Rafał Zapała. Its repertoire covers Polish composer's pieces, as well as the music of the interesting composers of the whole world.
The Ensemble consists of the the graduates and higher level students of the I. J. Paderewski's Academy of Music in Poznań who are especially passionate and interested in performing the newest music.
The group consists of 12 musicians but they perform in the various combinations from solos to big ensembles. 

Sepia Ensemble specjalizuje się w wykonawstwie komponowanej muzyki współczesnej. Powstał w 2012 roku. Kierownictwo artystyczne zespołu sprawują Artur Kroschel i Rafał Zapała.
W swoim repertuarze zespół posiada utwory kompozytorów polskich, a także realizuje partytury szczególnie interesujących twórców ze świata. W skład zespołu wchodzą absolwenci oraz studenci Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, których łączy szczególne zainteresowanie i pasja wykonywania muzyki najnowszej. Grupa składa się z dwunastu muzyków, ale występują oni w rozmaitych układach od solowych do dużych składów ensemblowych.