Happening wspólnie z Anna Zielińską przygorowany i wykonany  z cyklu : Brzmienia awangardy