Zamówienie na Galę Festiwalu  Animator 2013 :

6  jingli na orkiestrę.

wyk. Orkiestra l'Autunno, dyr. Adam Banaszak