Lublin 6.12.2012, Warsztaty Kultury

Jacek Hałas – autor projektu, komentarze muzyczne
Maciej Wyczański – głos, interpretacja tekstu
Rafał Zapała – elektronika live
Radek Bułtowicz – wizualna "oprawa"

Cztery przestrzenie w których poszukujemy odpowiedzi na to, o czym mówią tajemnicze znaki zawarte na pierwszych kartach Xięgi. Cztery strony świata sztuki, z których przybywamy.

Tworzywo – tekst Xięgi - poddane zostanie wielokrotnej "obróbce".
Po pierwsze interpretacji znakomitego mówcy, specjalisty od Wielkich Romantycznych Monologów aktora Macieja Wyczańskiego.
Po drugie interpretacja ta, jak i sam tekst Xięgi komentowany będzie na żywo przez Jacka Hałasa na ludowych instrumentach akustycznych /głos biały, lira korbowa, akordeon, drumla, flet pasterski/.
Po trzecie głos, interpretacja oraz komentarze nim trafią do ucha słuchacza, zostaną poddane "obróbce" na elektronicznym warsztacie Rafała Zapały.
Po czwarte treść Xięgi, jak i forma jej prezentacji oraz komentarzy stanowić będzie pożywkę dla wizualnych wariacji Radka Bułtowicza.

fot. M.Pietruszaphoto
05
05
05
05
05
05