Jacek Hałas, Rafał Zapała

17 padziernika 2012, godz. 24.00 Radio Afera Jacek Hałas, Rafał Zapa!a

Piąte urodziny audycji Audiosfera w radio Afera w Poznaniu

Audiosfera, audycja o muzyce ekseprymentalnej, elektronicznej i sztuce dźwięku obchodzi w środę, 17 pa!dziernika pi$te urodziny (i jednocze#nie b"dzie to 250-ty program). Z tej okazji specjalna audycja I specjalny projekt - koncert, który swoj$ premier" b"dzie mia% na &ywo w studio, w Audiosferze:

(2012) Xięga – teksty

Powrót do źródeł. Materią wyjściową dla improwizacji będą przede wszystkim teksty zawarte w formie książkowej "Xięgi".

Poznań 17.10.2012 godz. 24.00 Radio Afera
Dwóch artystów, którzy spotykają się po raz pierwszy:Jacek Hałas, Rafał Zapała.
Jacek Hałas jako źródło dźwięku – głos, sam wolumin jako "obiekt dźwiękowy" oraz komentarze towarzyszące odczytywaniu wykonywane na ludowe instrumentach /lira korbowa, akordeon, drumla, flet pasterski/. Wszystko, co wychodzi od Hałasa - nim dotrze do ucha słuchacza, znajdzie się na elektronicznym "warsztacie" Rafała Zapały gdzie zostanie poddane dekonstrukcji i uzyska nowe, nieznane brzmienie.