zapala | warstwa brzmieniowa do instalacji Jerzego Kopcia - "Plaża - unaturzeni"

instalacja generatywna Max/MSP, 8 kanałów audio

15.09.2012 – 15.10.2012, Plac Wolności, Poznań

zapala | Sonic dimensionof of Jerzy Kopeć's installation "The Beach – Naturated"

generative installation Max/MSP, 8 channels audio

15.09.2012 – 15.10.2012, Plac Wolności, Poznań

 zobacz video / watch video

 

"Podczas wizyt wśród unaturzonych na tej niezwykłaj plaży zalewa moją wyobraźnię fala dźwięków. Każdy kontakt z instalacją Jerzego Kopcia jest jak koncert stopionych ze sobą przeróżnych brzmień: free-jazzowych pasaży, symfonicznych, aleatorycznych faktur, ludzkich głosów czy jaskrawych, elektronicznych riffów rodem z letnich szlagierów.
Musiałem się podzielić tym doświadczeniem. Dzięki temu dyskusja z przestrzenią miejską, na którą autor zwraca uwagę, odbywa się również między brzmieniami miasta i instalacji."

Instalacja stała i grała dzień i noc przez miesiąc na Placu Wolności w Poznaniu

“While I was visiting the naturated on this unusual beach, my imagination was inundated with a wave of sounds. Each contact with the installation by Jerzy Kopeć is like a concert of orchestrated sounds of different kinds: free-jazz passages, symphonic and aleatoric textures of various voices, human voices
or very bright electronic riffs of summer hits. I had to share this experience.”

The installation was visible and audible nights and days one month long at Plac Wolności in Poznan.



audio video
Plaża-Unaturzeni - Jerzy Kopeć (muz. Rafał Zapała) from Rafal Zapala on Vimeo.
photo
05
05
05
05
05
05
05
05