Muzyka metaforą wszystkiego

warsztaty muzyczne na morzach Zatoki Sarońskiej, Grecja

Muzyka metaforą wszystkiego (wprowadzenie do warsztatu)


SŁYSZENIE – nieprzerwany strumień informacji
SŁYSZENIE to metafora kontaktu ze światem


Słyszenie to mechaniczny proces, który dzieje się zawsze, np. wtedy gdy śpimy. Uszy, podobnie jak serce bezustannie pracują, zapewniając nam nieprzerwaną łączność ze światem zewnętrznym. Odbierają, analizują i przekazują do mózgu sygnały dźwiękowe.
 Nasze uszy słyszą zarówno cichutki szept, jak i 10 bilionów razy głośniejszy huk startującego odrzutowca. Ucho potrafi wyłowić i śledzić rozmowę prowadzoną w gwarnym pomieszczeniu albo rozpoznać fałszywy dźwięk jednego instrumentu w stuosobowej orkiestrze. Uszy ludzkie są w stanie określić przemieszczenie się źródła dźwięku. Zorientują się, że dociera on do każdego z nich w innym czasie i z niejednakowym natężeniem. Opóźnienie może wynosić nawet jedną dziesięciomilionową sekundy, ale uszy potrafią to wykryć i powiadomić mózg.
 Nasze uszy rozpoznają około 400 000 dźwięków. Analizują i porównują wyniki z danymi znajdującymi się w naszej pamięci. Dzięki temu potrafimy odróżnić brzmienie fletu od dźwięku skrzypiec oraz poznać głos znajomego przez telefon.

 

SŁUCHANIE – świadome słyszenie
SŁUCHANIE to metafora relacji z rzeczywistością


Obserwacja świata "za pomocą uszu", obecność i uważność: słuchanie świadome to nauka świadomego życia. Dostrzegając owe 400 000 dźwięków, uczymy się dostrzegać też bogactwo rzeczywistości w ogóle.
Nawet niemowlę posiada "aparaturę" mózgową, która umożliwia mu odbieranie dźwięków na podstawowym, emocjonalnym poziomie (prawa półkula). Jednak świadome słuchanie pozwala nie tylko odbierać, ale przede wszystkim łączyć dźwięki, dostrzegać procesy, zmiany i związki między dźwiękowymi obiektami (np. związek między rozpaczliwym odgłosem hamowania i następującym po nim hukiem). Takie zorganizowane dźwięki odbieramy jako informacje (lewa półkula): np. mowę lub muzykę. By skutecznie funkcjonować musimy nie tylko odbierać bodźce ze świata, lecz również analizować i reagować.
Rozwijając umiejętność świadomego słuchania szkolimy umysły do uważnego kontaktu z samym sobą, z innymi i z rzeczywistością.

 

MUZYKOWANIE - interpretacja świata
MUZYKA to metafora umysłu


"Istnieje bardzo dużo aspektów tak zwanego życia wewnętrznego, fizjologicznego i mentalnego, które wykazują wiele istotnych podobieństw do wzorców muzycznych; ich motywów, napięć i rozluźnień, spełnienia, wewnętrznej zgodności i dysharmonii, ekscytacji i innych cech." [Susanne Langer, 1942]
Słuchanie, wymyślanie i granie muzyki pozwala poznać siebie. W tworzonej przez nas muzyce, jak w lustrze odbija się struktura naszych umysłów. Niezwykłe bogactwo muzycznych struktur odzwierciedla bogactwo ludzkiej świadomości.
Muzyka jest metaforą wszelkich przejawów ludzkiej świadomości: samoświadomości, relacji z innymi i ze światem, zmysłowości, emocjonalności, nauki, filozofii czy duchowości.

 

 

"MUZYKA METAFORĄ WSZYSTKIEGO"

Muzykę potraktujemy jako narzędzie poznania i samorozwoju. Swodna improwizacja podczas warsztatu to szkoła uważności i kreatywności. Nie będzie naszym celem uczenie się grania na instrumentach, ani szkolenie muzycznych form – choć będzie to dobre wprowadzenie do muzyki współczesnej, eksperymentalnej czy free improvisation.
Podstawą prawidłowego funkcjonowania jest współgranie różnych inteligencji – językowej, przestrzennej, kinestetycznej, interpersonalnej, matematycznej, intrapersonalnej, duchowej. Badania dowodzą, że doskonałym narzędziem stymulującym wszechstronny rozwój jest muzyka. Oprócz pobudzania różnych inteligencji łączy obie półkule i wprowadza stan równowagi.
Podczas sześciu warsztatowych dni słuchając, komponując i grając, przyjrzymy się związkom naszej muzyki i naszej świadomości.


Dzień 1. Muzyka jako metafora Ego (praca z przekonaniami o nas samych, instrument muzyczny jako metafora słabych i mocnych stron).
Dzień 2. Muzyka jako metafora dialogu (rozmowa, słuchanie, zgoda, konflikt).
Dzień 3. Muzyka jako metafora życia w grupie (organizacja, struktura, porządek, bunt, chaos).
Dzień 4. Muzyka jako metafora nauki i filozofii.
Dzień 5. Muzyka jako metafora duchowości.
Dzień 6. Muzyka jako metafora emocjiphoto
05
05
05
05