Istota reż. Marta Wyszyńska; Dyplomy ASP 2010, MTP Poznań