(scroll to english)

i s o | a t i o n jest solowym projektem, w którym spotykają się moje wszystkie doświadczenia pracy z dźwiękiem: kompozycja i improwizacja, fortepian i perkusja, dźwięk akustyczny i elektroniczny i w końcu akademicyzm i off.
i s o | a t i o n to improwizowana wersja osobistego muzycznego języka zakorzenionego w polskim sonoryzmie [młody Penderecki], którego celem jest integralność wielu technik tworzenia muzyki:
- fakturalnie: od "mikromuzyki" [techniki granularne, mikropolifonia, muzyka stochastyczna, click music itd] po "zatrzymanie czasu" [Scelsi, muzyka drone'ów, minimal]
- harmonicznie: od syntezy spektralnej po noise music.
- kulturowo: doświadczenia akademickie, improv, eksperymentalna elektronika, polska scena offowa przełomu lat 80/90 tych.
i s o | a t i o n to solowe, improwizowane sety na fortepianie przetwarzanym elektronicznie w czasie rzeczywistym. fortepian traktowany jest kompleksowo: preparowany, obstukiwany, pocierany i używany konwencjonalnie - ponownie jest instrumentem wszechstronnym, harmonicznym, perkusyjnym, jest też źródłem wyzwalającym przetworzenia. Brzmienie akustyczne instrumentu i przetworzenia z głośnika tworzą jednolite mikstury, rezygnuję ze źródeł czysto elektronicznych - sampli, taśm, syntezatorów. W nagraniu demo nie używam żadnych studyjnych technik montażowych czy masteringowych. Zależy mi na czystości idei: instrument akustyczny jako źródło i jego przetworzenie live jako elektroniczna preparacja, radykalne rozszerzenie brzmienia.
premiera koncertowa projektu odbyła się 17.04.2009 w Starej Rzeźni w Poznaniu, scenografię koncertu wykonał Kobas Laksa

(przewiń do mediów)

------------

I’d like to present to you my i s o | a t i o n project that I hope you will find interesting.
i s o | a t i o n is a solo project, which focuses all my experiences of working with sounds: composition and improvisation, piano and drums, acoustic and electronic material, and at the end an academic background and off music.
i s o | a t i o n is an improvised version of my personal music language, rooted in polish school of contemporary music, called sonorism [young Penderecki], based on integrity of many musical techniques:
- textural: from "micromusic" [granular techniques, micropoliphony, stochastic music, click music] to "frozen time" [drone music, Scelsi],
- harmonic: from spectral to noise mixtures,
- cultural: academic influences, improv, experimental electronic, polish off 80/90 scene.
i s o | a t i o n are solo, improvised sets, played on piano processed by electronics in real time. the piano is treated in a comprehensive way: prepared, knocked, rubbed and used conventionally - it's becoming an universal instrument again: harmonic, percussive and sonoristic. It's a source of electronic material as well. Acoustic and electronically processed timbre are organically united. I abstain from pure electronic sources - samples, tapes, synthesizers. I'm not using any mastering or montage techniques on my Demo CD. I care about purity of idea: acoustic instrument as a source and its processing as an electronic preparation - radical timbre's alteration.
i s o | a t i o n 
project was first performed on 17.04.2009, in Stara Rzeźnia, Poznan, Poland

I hope you'll find my material unique and interesting.

audio

   video
photo
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05