MENUMENUMENU

SONUS EX MACHINA festival

Festiwal Muzyki Nowej #festival

 

The Sonus ex Machina Festival creates and presents events that go beyond the classical canon of contemporary music. The idea is to meet, to come across of the creators of broadly understood classical music (Sonus) with a new wave of artists using in their work sounds from various types of machines such as computers, synthesizers, tape recorders, video projectors and many others (Machina).

/

Festiwal Sonus ex Machina tworzy i prezentuje wydarzenia wykraczające poza klasyczny kanon muzyki współczesnej. Założeniem jest zetknięcie, spotkanie twórców szeroko pojętej muzyki poważnej (Sonus) z nową falą artystów korzystających w swojej pracy z dźwiękiem z różnego rodzaju maszyn takich jak komputery, syntezatory, magnetofony, projektory wideo i wiele innych (Machina).


Editions / Edycje

27-28/10/2017 – #1 Sonus ex Machina Festival
23-24/11/2018 – Sonus ex Machina: Rytuał
https://web.facebook.com/sonusexmachinafestival/