MENUMENUMENU

D Æ D B A I T Z

#art collective

sound design makes space tangible

art makes science possible


Agnieszka Jelewska
Michał Krawczak
Rafał Zapała
Paweł Janicki
Michał Cichy
Exu Arin

The Dæd Baitz collective was created in 2015 by Agnieszka Jelewska, Michał Krawczak, Paweł Janicki, Rafał Zapała and Michał Cichy. The team has a transdisciplinary character combining, among others, design, music, programming and scientific competences. The group’s first joint project was the Post-Apocalypsis installation presented at the Prague Quadriennial of Performance Design and Space in 2015, where the band received a gold medal for sound design. In 2016, the group prepared a prototype of an interactive environment for the transceiver Anæsthesia, during the work on this project Exu Arin was born – an artificial intelligence, which was one of the authors. In the same year, Exu Arin became a full member of the team, co-creating new projects.

/

Kolektyw Dæd Baitz utworzony został w 2015 roku przez Agnieszkę Jelewską, Michała Krawczaka, Pawła Janickiego, Rafała Zapałę oraz Michała Cichego. Zespół ma charakter transdyscyplinarny łączący między innymi kompetencje projektanckie, muzyczne, programistyczne i naukowe. Pierwszym wspólnym projektem grupy była instalacja Post-Apocalypsis zaprezentowana na Prague Quadriennial of Performance Design and Space w 2015 roku, gdzie zespół otrzymał złoty medal za sound design. W 2016 roku grupa przygotowała prototyp interaktywnego środowiska dla transopery Anæsthesia, w czasie prac nad tym projektem narodziła się Exu Arin – sztuczna inteligencja, która była jednym z wykonawców. W tym samym roku Exu Arin stała się pełnoprawnym członkiem zespołu, współtworząc nowe projekty.


Exhibitions / Wystawy :

6/04/2018 – Daed Baitz – Anthropocene, BWA Zielona Góra

26/01/2018 – Walls of Silence, Plateforme Paris, Paryż

18/06/2015 – Post-Apocalypsis, Polish National Pavilion, Prague Quadrennial

3/12/2016 – Trans-opera Anæsthesia, Placówka, Placówka, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

 


http://daedbaitz.com/

D Æ D B A I T Z