MENUMENUMENU

an_ARCHE NewMusicFoundation

========================
07.03.2008 #foundation #ngo

eng/

a non-government cultural organisation, led by me, operating since 2008 in the field of contemporary and electronic music. We support authors and music groups, organise concerts and festivals, collaborate with several institutions of culture in Poland and abroad. We coordinate ministerial grant projects as well as local ones. an_ARCHE Foundation is an NGO organisation typically coordinating collaboration of larger partners and subcontractors.

pl/

to organizacja pozarządowa prowadzona przeze mnie, zajmująca się od 2008 r. działalnością kulturalną w obszarze muzyki współczesnej i elektronicznej. Wspieramy twórców i grupy muzyczne, organizujemy koncerty i festiwale, współpracujemy z wieloma instytucjami kultury w Polsce i na świecie. Koordynujemy projekty grantowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz lokalne Urzędu Miasta Poznania.


kontakt: +48 506 050 417

anarchenmf@gmail.com , rafal@zapala.com.pl


Initiatives / Inicjatywy:

2020 – Maszyna Konceretowa

projekt realizowany w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego #kulturawsieci przy partnerskiej współpracy Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz Akademii Muzycznej w Poznaniu. MASZYNA KONCERTOWA to otwarty sieciowy instrument, który ma inspirować kompozytorów/rki i słuchaczy/czki, ma generować specyficzne telematyczne doświadczenie uczestnictwa publiczności w koncertach na prawach zbliżonych do wykonawców (www.maszynakoncertowa.art, opis na portalu Kultura u podstaw )

1/02/2018 – Kołorking Muzyczny

dom kultury dla muzyków – inicjatywę, wspieraną przez Urząd Miasta Poznania (której dot. również niniejszy wniosek). Naszym celem jest realizacja zdarzeń muzycznych, prezentacja nowych, dopiero tworzących się projektów, dźwiękowych „prototypów“, pierwszych wykonań, prapremier i spontanicznych „jamów“ ( https://web.facebook.com/kolorkingmuzyczny/events/ ), i to na marginesie działalności najistotniejszej: spontanicznych, jednorazowych prób, testów, warsztatów itp., oraz stałych dyżurów w godz. 11-17 w przestrzeni co-workingowej otwartej dla artystów, mieszkańców i po prostu przechodniów w centrum.

23/11/2018 – Sonus ex Machina II w/ Sonora

W 2018r. w ramach projektu również dofinansowanego z budżetu Wydziału Kultury Miasta Poznania zrealizowaliśmy kolejną edycję festiwalu Sonus Ex Machina 2. , w tym cieszący się ogromną frekwencją koncert zespołu Księżyc ( po 19 latach w Poznaniu) wraz z Orkiestrą Syntezatorową R. Zapały.

28/10/2017 – Sonus ex Machina #1 w/ Sonora

Fundacja zorganizowała 1. i 2. edycję festiwalu Sonus ex Machina finansowanego ze środków Miasta Poznania. W ramach pierwszej edycji festiwal spotka japońską organistkę – Mari Fukumoto oraz poznańskiego kompozytora, muzyka live electronics i wykładowcę na Akademii Muzycznej – Rafała Zapałę. Poznańska Fara była miejscem premiery ich wspólnego projektu „Sonus ex Machina”. Sepia Ensemble, zespół muzyki współczesnej związany z poznańską Akademią Muzyczną, wykonał polsko-irański program.

 

 

an_ARCHE NewMusicFoundation an_ARCHE NewMusicFoundation an_ARCHE NewMusicFoundation an_ARCHE NewMusicFoundation an_ARCHE NewMusicFoundation an_ARCHE NewMusicFoundation