MENUMENUMENU

SCROLLING TO ZERO (for organ and electronics) / perf. M.Fukumoto, W.Kaszuba

Fara Poznańska, Poznań/ Festiwal "Sonus ex Machina"
28.10.2017

commissioned by „Sonus ex Machina Festival 2017”

// We will never make it. We are doomed. (Eugene Thacker, Cosmic Pessimism)//

It’s the end.
To koniec.
これが最後。
Evaporating. Evaporating. Evaporating. Ev… or leaking.
Który paruje, wyparowywuje. Lub wycieka.
消える、消える、消える . 消え、、、それとも漏れる
Downloading byte by byte. Rendering breath by breath.
Ściąga się – bajt po bajcie. Renderuje się – oddech za oddechem.
ダウンロードする、ビットごとに。表示する、息ごとに。
Listeners.
Słuchacze.
リスナーの皆さん。
We are organised organs. An organism: (…end…)
Jestesmy zorganizowanymi organami. Jesteśmy organizmem: (…end…)
私たちは有機的な臓器。(生物。)
We are the sound. Organised sound.
Jesteśmy dźwiękiem. Zorganizowanym dźwiękiem.
私たちがサウンド。有機的なサウンド。
SCROLLING TO ZERO (for organ and electronics) / perf. M.Fukumoto, W.Kaszuba SCROLLING TO ZERO (for organ and electronics) / perf. M.Fukumoto, W.Kaszuba SCROLLING TO ZERO (for organ and electronics) / perf. M.Fukumoto, W.Kaszuba SCROLLING TO ZERO (for organ and electronics) / perf. M.Fukumoto, W.Kaszuba SCROLLING TO ZERO (for organ and electronics) / perf. M.Fukumoto, W.Kaszuba