MENUMENUMENU

NO MEANING DETECTED (vn, electronics)

FINA, Warszawa
16.12.2018 #concert #new score #score_electronics #warszawskie_dźwiękowisko

No Meaning Detected na skrzypce, live electronics, syntezator mowy, wideo i publiczność / for violin, live electronics, speech synthesizer, video and audience (2017)
Finateka Warszawa, 16.12.2018
Anna Kwiatkowska – skrzypce / violin
Rafał Zapała – elektronika / electronics


Koncert „Warszawskie Dźwiękowisko” jest częścią cyklu „Dźwiękowisko” zainaugurowanego w roku 2014 przez Fundację Muzyczną „Harmonie i hałasy”. Wydarzenia „Dźwiękowiska” odbywają się według formuły przewidującej włączenie do programu utworów, które zakładają współpracę muzyków profesjonalnych z dużymi grupami młodzieży-amatorów. Ich autorami są znani polscy kompozytorzy. Ich utwory przedstawiane są na koncercie obok wybitnych pozycji muzyki współczesnej, wykonywanych przez muzyków specjalizujących się w tej dziedzinie. W ten sposób pomyślana koncepcja wydarzenia służy wypracowaniu formuły koncertu, w której odbiorcy, zwykle sprowadzani do roli biernych słuchaczy, mogą współtworzyć muzyczne wydarzenie. Element edukacyjny oraz dążenie do poszerzenie kręgu słuchaczy („audience building”) nie mogą jednak przysłonić zasadniczego artystycznego celu, jaki przyświeca Przemysławowi Zychowi i Markowi Chołoniewskiemu, twórcom zamówionych przez Fundację „Harmonie i hałasy” multimedialnych utworów na profesjonalistów i amatorów. Niekonwencjonalną formułę koncertu wzbogaca Rafał Zapała swoim „No Meaning Detected”, w którym publiczność uczestniczy w dialogu z żywym wykonawcą i syntezatorem mowy. „Klasykę” na koncercie reprezentuje „Anthèmes 2” Pierre’a Bouleza – nie wykonywane jeszcze w Polsce arcydzieło jednego z najwybitniejszych współczesnych twórców muzyki. W obu koncertach udział weźmie liczna grupa młodzieży – uczniów liceum warszawskiej Szkoły Kultury i Edukacji. Do udziału w wykonaniu utworów Chołoniewskiego i Zycha uczniowie zostaną przygotowani na warsztatach prowadzonych przez kompozytorów i wykonawców.

Program koncertu:

Przemysław Zych – En rondeau (10’, prawykonanie) na zespół instrumentalny, grupę amatorów, live electronics i wielokanałową projekcję dźwięku;
Marek Chołoniewski – TeGeLaR (25’, prawykonanie) na zespół instrumentalny, grupę amatorów, live electronics i wielokanałową projekcję dźwięku i obrazu;
Rafał Zapała – No Meaning Detected (10’, prawykonanie nowej wersji), na skrzypce, live electronics, syntezator mowy, wideo i publiczność
Pierre Boulez – Anthèmes 2 (22’, pierwsze wykonanie w Polsce) na skrzypce i wielokanałową projekcję dźwięku