MENUMENUMENU

BOULEZ

Cricoteka
18.12.2018 #concert #db #fl #perc #sax #sound_&_image_projection #vn

New works by Marek Chołoniewski and Przemysław Zych, new version of a work by Rafał Zapała and first Polish performance of Pierre Boulez’ „Anthemès 2.”

/

Nowe utwory Marka Chołoniewskiego, Przemysława Zycha, nowa wersja utworu Rafała Zapały, polskie prawykonanie „Anthemès 2” Pierre Bouleza.


18/12/2018 – Cricoteka, Spotkania z Nową Muzyką – Dźwiękowisko, Kraków; wyk: Anna Kwiatkowska (vn), Marek Chołoniewski, Rafał Zapała (sound and image projection), Leszek Wiśniowski (sax, fl), Tomasz Chołoniewski (perc), Kazimierz Pyzik (db), grupa młodzieży ze Szkoły Kultury i Edukacji w Warszawie