MENUMENUMENU

S E N S O R I U M (Leszno water tower)

Wieża Ciśnień, Leszno
01.11.2019 #installation

SENSORIUM


After the edition for Clock Tower at ZAMEK Culture Centre in Poznań, SENSORIUM was moved for a month to Water Tower in Leszno. Inside, there was built a platform 20 m above the ground.

The initiative to visit another Polish city with SENSORIUM is part of a mission to become a kind of institution wchich is traveling all around the country.

/

Po edycji SENSORIUM w Wieży Zamkowej Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, zostało ono przeniesione na miesiąc do Wieży Ciśnień w Lesznie. Została w niej wybudowana platforma na wysokości 20 m nad ziemią.

Inicjatywa odwiedzenia kolejnego polskiego miasta z SENSORIUM jest częścią misji stania się instytucją, która przemieszcza się po całym kraju.

http://elka.pl/content/view/77448/80/

 

S E N S O R I U M (Leszno water tower) S E N S O R I U M (Leszno water tower) S E N S O R I U M (Leszno water tower)
Cheap Jerseys Wholesale Jerseys Cheap Jerseys Wholesale Jerseys Cheap Jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale Jerseys Wholesale Football Jerseys Wholesale Jerseys Wholesale NFL Jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale NFL Jerseys Cheap NHL Jerseys Wholesale NHL Jerseys Cheap NBA Jerseys Wholesale NBA Jerseys Cheap MLB Jerseys Wholesale MLB Jerseys Cheap College Jerseys Cheap NCAA Jerseys Wholesale College Jerseys Wholesale NCAA Jerseys Cheap Soccer Jerseys Wholesale Soccer Jerseys Cheap Soccer Jerseys Wholesale Soccer Jerseys