---------- english (scroll up for polish) ----------- 

download biogram: pdf, doc 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RAFAŁ ZAPAŁA 

composes, arranges, improvises (pianist, drummer, percussionist, live electronics),

assistant professor at Composition Dept. and member of the Electroacoustic Music Studio of the Academy of Music in Poznań. 

Zapała does not recognise any boundaries between music acquired through:

academic education:
- Composition PhD – Academy of Music in Cracow;
- Composition - Academy of Music in Poznań;
- Conducting - Academy of Music in Poznań;
- diploma in piano;
- Jan A.P. Kaczmarek’s course in film composition, Rozbitek Institute, 2006;
- Karlheinz Stockhausen‘s masterclasses, Kurten, 2008;
- Acanthes 2010 masterclasses in Metz;
- performances of compositions at contemporary music festivals [incl. Warszawska Jesień, Sound Screen, Poznańska Wiosna Muzyczna, Contem.Ucha, Susaa Festival Nestveed, EMUFest 2011 in Rome and others];
- foundation of an_ARCHE NewMusicEnsemble contemporary music group and an_ARCHE foundation;
- participation (with Prof. L. Zielińska) in ISEA2011 Istanbul – submission on ambisonic technology;
- chapter on live electronics in Handbook of Interactive Audio published by Oxford Press (publication scheduled in 2014).

experience of the counterculture:
- 1980s polish underground rock scene,
- 1997 visit to Chicago brought interest in contemporary improvised music, both acoustic and electronic, free jazz, multicultural mix of various elements of urban music. These fascinations resulted in establishment of L.E.M. [Live Electronic Music] group with trumpet player Tomek Ziętek and bass player Wojtek Mazolewski, collaborates with stars of Chicago free scene: Nicole Mitchell, Mwata Bowden and others;
- electronics in various variants: from the club Viksa Kovac live act, through avant-pop Loco Star, remixes [A. Smolik - "Dig i Din"], electroclash ZapalaSelfspoilingEnsemble, pop Drum Machina, to present-day experimental sound art projects associated with Electroacoustic Music Studio in Poznań,
- numerous concerts.


experience of collaborating with artists from other fields of art
- music for theatre and ballet performances, film, documentaries and advertisements, participation in projects by Roger Waters ("Ca Ira"), Ray Wilson (Genesis),
- collaboration with fashion designers, incl. 3-year term as music director of Art&Fashion Festival [Stary Browar, Poznań],
- with graphic artists - iso|ation project with Kobas Laksa.

---------- polish (scroll down for english) -----------

ściągnij biogram: pdf, doc

 RAFAŁ ZAPAŁA 

komponuje, aranżuje, improwizuje (pianista, perkusista, live electronics)

adiunkt na Wydziale Kompozycji oraz pracownik Studia Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej w Poznaniu,

Zapała nie dostrzega granic pomiędzy muzyką poznaną poprzez:

akademickie wykształcenie:
- Kompozycja (doktor) - Akademia Muzyczna w Krakowie;
- Kompozycja (magister) - prof.L.Zielińska, Akademia Muzyczna w Poznaniu;
- Dyrygentura chóralna (magister) - prof.J.Dzięcioł, Akademia Muzyczna w Poznaniu;
- dyplom z fortepianu;
- kurs kompozycji filmowej Jana A.P. Kaczmarka - Instytut Rozbitek 2006;
- kursy mistrzowskie Karlheinza Stockhausena w Kurten 2008;
- kursy mistrzowskie Acanthes 2010 w Centre Pompidou - Metz, pod kierunkiem Tristana Muraila i wykładowców IRCAM w zakresie muzyki elektronicznej i programowania Max/MSP;
- wykonania utworów na festiwalach muzyki nowej [m.in. Warszawska Jesień, Sound screen, Poznańska Wiosna Muzyczna, Contem.Ucha, Susaa Festival i in.];
- założenie zespołu muzyki współczesnej an_ARCHE NewMusicEnsemble oraz fundacji an_ARCHE;
- współudział (wraz z prof. L. Zielińską) w ISEA2011 Istambuł - praca dot. technologii ambisonic;
- rozdział dot. live electronics w książce pt. Handbook of Interactive Audio publikowanej przez Oxford Press (publikacja w 2014).

doświadczenia kontrkultury:
- undergroundowa scena rockowa lat 80 tych,
- pobyt w Chicago 1997 roku spowodował zainteresowanie współczesną muzyką improwizowaną, zarówno akustyczną jak i elektroniczną, free jazzem, wielokulturową mieszanką przeróżnych elementów muzyki miejskiej. Fascynacje te doprowadziły do utworzenia wraz z trębaczem Tomkiem Ziętkiem i basistą Wojtkiem Mazolewskim grupy o nazwie L.E.M. [Live Electronic Music]. W grudniu 2001 r. L.E.M. wraz z Tymonem Tymańskim i Rorym Walshem wystąpił na J.V.C. Festiwal jako support przed grupą Herbiego Hancock'a promującego swój album "Future2Future", współpracuje z gwiazdami chicagowskiej sceny free: Nicole Mitchell, Mwata Bowden i.in.;
- elektronika w wielu odmianach od klubowej - Viksa Kovac live act przez avant-popowy Loco Star, remixy [A. Smolik - "Dig i Din"], elektroclashowy ZapalaSelfspoilingEnsemble, popową Drum Machinę po dzisiejsze eksperymentalne projekty sound artowe związane z działalnością Studia Muzyki Elektroakustycznej w Poznaniu,
- liczne koncerty.

doświadczenia współpracy z artystami innych obszarów sztuki:

- współpraca z ramach kolektywu dæd bɑɪtz  (Jelewska, Krawczak, Janicki, Cichy)
- muzyka do przedstawień teatralnych [z reż. J. Moszkowiczem], baletowych, filmu [m.in. trailer oraz "Making of" do filmu "Świadectwo" reż. P.Pitera], programów dokumentalnych i reklam, udział w projektach: Rogera Watersa - "Ca Ira", Raya Wilsona (Genesis),
- współpraca z projektantami mody - m.in. 3 - letnia dyrekcja muzyczna festiwalu Art&Fashion [Stary Browar Poznań],
- z plastykami - projekt i s o | a t i o n z Kobasem Laksą.photo
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05